Digi-Flow faciliteert duurzaam ondernemen via het warmtenet Warmte Verzilverd.

Circulair ondernemen is broodnodig, willen we onszelf een rooskleurige toekomst garanderen.

lees meer

Het probleem

Circulair ondernemen is broodnodig, willen we onszelf een rooskleurige toekomst garanderen.

Dankzij de aanleg van een warmtenet worden bedrijven en woningen verwarmd aan de hand van industriële restwarmte die Agfa-Gevaert produceert.BEDRIJVEN EN WONINGEN WORDEN OP EEN DUURZAME WIJZE VERWARMD

Dankzij het eerste warmtenet in Vlaanderen dat gevoed wordt door industriële restwarmte.

BEPERKT VERBRUIK VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Agfa-Gevaert beperkt door de aanleg van een warmtenet het verbruik van fossiele brandstoffen en zet het volop in op duurzaam verwarmen.

DIGI-FLOW AUTOMATISEERDE DE ONDERSTATIONS

Bij elke grootgebruiker van het warmtenet is een onderstation voorzien waar de restwarmte toekomt en verder verdeeld wordt naar de bedrijven en woningen.

BEDRIJVEN EN WONINGEN WORDEN OP EEN DUURZAME WIJZE VERWARMD

Dankzij het eerste warmtenet in Vlaanderen dat gevoed wordt door industriële restwarmte.

BEPERKT VERBRUIK VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Agfa-Gevaert beperkt door de aanleg van een warmtenet het verbruik van fossiele brandstoffen en zet het volop in op duurzaam verwarmen.

DIGI-FLOW AUTOMATISEERDE DE ONDERSTATIONS

Bij elke grootgebruiker van het warmtenet is een onderstation voorzien waar de restwarmte toekomt en verder verdeeld wordt naar de bedrijven en woningen.

Een vruchtbare samenwerking

Het was de eerste samenwerking tussen Digi-Flow en Kelvin Solutions, maar Anton, Procesingenieur bij Kelvin Solutions, blikt met een goed gevoel terug. “Ik had een heel open communicatie met de vakmannen van Digi-Flow. Ze luisterden naar onze wensen en drongen hun mening niet op. Veranderden we eens van mening of idee, dan reageerde Digi-Flow zeer flexibel en transparant.”, getuigt hij. Dat het effectief een vruchtbare samenwerking was, staat buiten kijf. Binnenkort zitten William, Digital Engineer van Digi-Flow, en Anton namelijk terug samen voor een volgend project.

Digi-Flow faciliteert duurzaam ondernemen via het warmtenet 'Warmte Verzilverd'

Agfa-Gevaert is een grote speler in de sector van medische en grafische beeldvorming, waardoor de onderneming jaarlijks veel energie opwekt. Ondanks continue verbetering in zijn energieopwekking en processen is restwarmte beschikbaar bij Agfa-Gevaert.

In het kader van circulair ondernemen, sloeg Kelvin Solutions samen met energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower de handen in elkaar voor de creatie van Warmte Verzilverd. Hun missie? Restwarmte op een duurzame wijze capteren én recupereren. Warmte Verzilverd schreef Digi-Flow aan voor de automatisatie van de onderstations.

Kelvin Solutions houdt zich bezig met de ontwikkeling van duurzame warmte en koude projecten. Ze gaan op zoek naar duurzame en economisch verantwoorde oplossingen voor bedrijven, overheden, woonwijken en projectontwikkelaars. Toen provincie Antwerpen een onderzoek voerde naar de recuperatie van restwarmte, sprong het Turnhouts bedrijf maar al te graag mee op de kar voor de ontwikkeling en uitrol van het eerste warmtenet gevoed door industriële restwarmte, in Vlaanderen. En dankzij de samenwerking binnen Warmte Verzilverd.

“Ik had een heel open communicatie met de vakmannen van Digi-Flow. Ze luisterden naar onze wensen en reageerden flexibel en transparant op veranderingen.”


De aanleg van een warmtenet

Circulair ondernemen is broodnodig, willen we onszelf een rooskleurige toekomst garanderen. Dankzij de aanleg van een warmtenet wil Warmte Verzilverd bedrijven en woningen verwarmen aan de hand van de restwarmte die Agfa-Gevaert produceert. Op die manier beperkt het bedrijf het verbruik van fossiele brandstoffen en zet het volop in op duurzaam verwarmen. Bij de aanleg van dergelijk warmtenet hoort natuurlijk een nauwgezette sturing.

“Bij elke grootgebruiker van het warmtenet voorzagen wij een onderstation waar de restwarmte toekomt en verder verdeeld wordt naar de bedrijven en woningen”, vertelt Anton. Een voorbeeld van een grootgebruiker is de Minerve woonwijk in Edegem.

Anton gaat verder: “De onderstations van het warmtenet hadden een automatische en heldere bediening nodig, want het is niet de bedoeling om daar dagelijks mankrachten naartoe te sturen. Via SPIE Belgium kwamen we bij Digi-Flow terecht. En zij namen dit mooie project graag voor hun rekening”.

Betrouwbaarheid primeert

Tijdens de eerste fase van het project ontwikkelde Digi-Flow de progammable logic controller (PLC) en de Human Machine Interface (HMI) van het onderstation. “In de PLC programmeerden we de automatische sturing en de logica van de warmtewisselaar”, vertelt William. “De HMI voorziet de visualisatie, zodat Kelvin Solutions op elk moment kan controleren wat de temperaturen zijn, hoeveel druk er op de leiding staat, en ga zo maar door.”

Betrouwbaarheid is een zeer belangrijke factor in dit systeem, dat wist Digi-Flow ook. Als de sturing van de warmtewisselaar niet correct werkt, valt een hele site zonder warm water en dat is te allen tijde te vermijden. “Daarom installeerden we een speciale 4G-module in het systeem. Bij mogelijke problemen wordt er automatisch een sms verzonden naar Warmte Verzilverd”, vertelt William. “Deze module maakt het bovendien ook mogelijk om de installatie via het paneel op afstand te bedienen, zodanig dat Warmte Verzilverd kort op de bal kan spelen bij moeilijkheden.”

De volgende stap was een gefaseerde opstart van de onderstations. William: “Na de ontwikkeling van onze oplossingen, zijn we on site gegaan en hebben we alles minutieus geïnstalleerd en gecontroleerd”. Na enkele verfijningen, was het project na vijf weken afgerond.

Share this case

Spontane sollicitatie

Werken bij Digi-Flow?
Laat hier je gegevens achter.

  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy


© 2023 Digi-Flow | powered by chuck.be